MONTESORI SEMINARI

Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i Montesori programima 


OSNOVNO O SEMINARIMA

Svi Montesori seminari se organizuju u saradnji sa Montesori centrom Zvono.
Cilj seminara je upoznavanje sa osnovama Montesori pedagogije i sa Montesori programima za različite uzraste.