MONTESORI INFO SEMINARI

Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i Montesori programima 


OSNOVNO O INFO SEMINARIMA

Svi seminari se organizuju sa Montesori centrom Zvono. Omogućavaju upoznavanje sa osnovama Montesori pedagogije i Montesori programima za različite uzraste. Oni su uvod u Montesori a po završenom seminaru polaznici imaju dovoljno kvalitetnih informacija da odluče da li će se dalje edukovati za rad u Montesori obrazovanju. 


MONTESORI SEMINAR 0 DO 3

Jednodnevni seminar namenjem roditeljima, medicinskim sestrama, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.
Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

MONTESORI SEMINAR 3-6

Jednodnevni seminar namenjen roditeljima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti. Organizuje se u saradnji sa Montesori centrom Zvono.