MONTESORI SEMINARI

Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i Montesori programima 


OSNOVNO O SEMINARIMA

Svi seminari se organizuju u saradnji sa Montesori centrom Zvono.
Cilj seminara je upoznavanje sa osnovama Montesori pedagogije i sa Montesori programima za različite uzraste. Po završenom seminaru, roditelji imaju dovoljno početnog znanja za primenu osnovnih Montesori principa kod kuće a vaspitači za primenu osnova Montesori programa u Dečjoj kući.


UVOD U MONTESORI SEMINAR

Jednodnevni seminar namenjem roditeljima, medicinskim sestrama, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.
Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

MONTESORI SEMINARI 3-6

Serija seminara o Montesori programu u vrtiću namenjena vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti. Organizuje se u saradnji sa Montesori centrom Zvono.