MONTESORI ŠKOLSKI SEMINAR

Primena elemenata Montesori školskog programa

SADRŽAJ SEMINARA

Seminar Primena elemenata školskog Montesori programa kao osnove za integrativnu i ambijentalnu razrednu nastavu odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stalnog stručnog usavršavanja 2016-2018. 

Broj seminara: 438
Broj dana: 3
Broj bodova:24

Realizatori: mr Irena Mitrović, AMI diploma za rad sa decom od 6 do 12 godina                       Božana Genadiev, profesor razredne nastave

 

KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjen profesorima razredne nastave, nastavnicima, vaspitačima koji rade pripremni predškolski program, zaposlenima u produženim boravcima, specijalistima, stručnjacima, roditeljima.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: Beograd

Datum: avgust 2018.

PREPORUČENA LITERATURA