Srpska Montesori asocijacija

Srpska Montesori asocijacija je osnovana sa ciljem popularizacije, edukacije i promovisanja originalne Montesori-Montessori pedagogije.
Montesori asocijacija je jedino legitimno Montesori udruženje u Srbiji i regionu koje promoviše Montesori metod i organizuje kvalitetne Montesori info seminare u autentičnim Montesori okruženjima na svim nivoima i jedino mesto na kome se mogu dobiti prave informacije o Montesori pedagogiji i programima.
Montesori asocijacija je neprofitno, nestranačko Montesori udruženje sa sedištem u Beogradu. Osnivač i predsednik upravnog odbora je mr Irena Mitrović. 


Montesori metod

Montesori metod razvija se duže od stotinu godina u radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a zbog rezultata koje daje broj jasli, vrtića, osnovnih i srednjih škola u svetu stalno raste.
Montesori obrazovanje je obrazovanje za 21. vek, jer svakom detetu pruža priliku da se razvije do punog potencijala i da pravilno aktivno razvija sve aspekte ličnosti, da nauči da samostalno dela i samostalno razmišlja.
Ekolška svest, nenasilje, pozitivan odnos prema životu i sposobnost suočavanja sa teškoćama samo su neke od dobrih osobina koje se razvijaju pohađanjem Montesori programa i primenom Montesori principa kod kuće.


NOVOSTI

Montesori info seminari

Jednodnevni seminari o Montesori obrazovanju od rođenja do 3, od 3 do 6 godina 
sa Montesori centrom Zvono
Datum: mart 2019.

Akreditovani Montesori seminar

Dvodnevni seminar o primeni elemenata Montesori školskog programa.
Datum:  februar 2019.
Lokacija: Beograd

Međunarodni Montesori kurs

AMI Montesori 3-6 kurs u Begradu.
Jezik kursa: engleski, sa prevodom na srpski.
Za vaspitače, saradnike, roditelje
i druge zainteresovane za Montesori pedagogiju.
Termin: maj/jun 2019, vikendima
Više infomacija uskoro

NOVA KNJIGA

Marija Montesori: Tajna detinjstva